Cập nhật chương trình đào tạo mới của trường Anh ngữ Philinter năm 2022

Cập nhật chương trình đào tạo mới của trường Anh ngữ Philinter năm 2022

Cập nhật chương trình đào tạo mới của trường Anh ngữ Philinter năm 2022

Hoc bong du hoc philippines

uu dai du học philippines
GC Group

Cập nhật chương trình đào tạo mới của trường Anh ngữ Philinter năm 2022

I. Chương trình ESL và Speaking

1. Khoá học Intensive ESL

Khoá học dành cho học viên mong muốn nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh trong thời gian ngắn một cách toàn toàn diện. Phân bố lớp học sẽ tuỳ thuộc vào lựa chọn và sắp xếp của học viên sau khi được giáo viên tư vấn.

Học viên được giao bài tập về nhà sau khi kết thúc tiết học ở trường vào buổi sáng và học viên không được phép ra khỏi trường vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ năm để thúc đẩy việc học ngôn ngữ Anh.

Cung cấp thêm các lớp học 1 kèm 1 để cải thiện khả năng thành thạo ngôn ngữ thứ hai trong một thời gian ngắn để thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Giáo viên giám sát chặt chẽ và đánh giá học viên thường xuyên.

Thời khoá biểu

 • 5 lớp 1:1: General Speaking, Listening, Reading, Vocaburary, Writing, Grammar
 • 2 lớp nhóm nhỏ: Listening, Speaking, Grammar, Pronunciation.
 • Lớp học tối: 19h- 21h bắt buộc từ thứ hai đến thứ năm.

Khoá học yêu cầu học viên từ 16 tuổi trở lên

2. Khoá học General ESL

Khoá học được thiết kế phù hợp với từng nhu cầu và mục đích của học viên. Mỗi lớp học sẽ giúp học viên phát triển đồng thời các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết, Đồng thời, chương trình được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp hàng ngày của người học trong tương lai

Lớp học 1 kèm 1 giúp học viên cải thiện tối đa ngôn ngữ Anh

Nội dung lớp học được thiết kế nhằm đảm bảo cho học viên đạt được mục đích ban đầu mong muốn

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: General Speaking, Listening, Reading, Vocaburary, Writing, Grammar.
 • 2 lớp nhóm nhỏ: Listening, Speaking, Grammar, Pronunciation.
 • 2 lớp nhóm lớn: Pattern English, Supplemental Vocabulary, Fundamental Vocabulary, Premium English, News and Trends, Advanced Listening, Advanced Speaking, IPA Transcription.

Khoá học yêu cầu học viên từ 16 tuổi trở lên

3. Khoá học Intensive Power Speaking

Khoá học là phương pháp cụ thể và hiệu quả giúp học viên cải thiện trình độ nói tiếng Anh một cách chính xác và cân bằng.

Khoá học cung cấp các lớp học chuyên sâu giúp học viên thực hành và thành thạo ngôn ngữ Anh trong các tình huống ngoài đời sống.

Học viên khi tham gia khoá học phải làm bài kiểm tra định kỳ và giáo viên sẽ đữa ra phản hồi nhằm khắc phục những yếu điểm để cải thiện.

Thời khoá biểu

 • 5 lớp 1:1: Read and Talk, Listen and Chat, Spoken English, Express Yourself.
 • 2 lớp nhóm nhỏ: Power  Multimedia, AAT (Advandced Accent Training)
 • 2 lớp nhóm lớn: Pattern English, Supplemental Vocabulary, Fundamental Vocabulary, Premium English, News and Trends, Advanced Listening, Advanced Speaking, IPA Transcription.

Khoá học yêu cầu: học viên từ 16 tuổi trở lên, IELTS 2.0 - 2.5, TOEIC 250 – 340

II. Chương trình IELTS

1. Khoá học Intensive IELTS

Khoá học tập trung phát triển các kỹ năng cho nhu cầu học viên tham gia kỳ thi IELTS. Trong quá trình học, học viên được tham gia các bài kiểm tra thử và được bổ sung các kỹ năng làm bài kiểm tra và các kỹ năng tiếng Anh nhằm mục địch nâng cao điểm số.

Học viên được giảng dạy bằng những tài liệu mới nhất, được giám sát chặt chẽ và liên tục và được phản hồi những kỹ năng còn yếu trong quá trình học.

Học viên được tham gia thi thử miễn phí vào thứ 7 hàng tuần

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: IELTS Writing Task 1, IELTS Writing Task 2, IELTS Speaking Task 1, IELTS Speaking Task 2,  IELTS Vocabulary, IELTS Grammar.
 • 4 lớp nhóm nhỏ: IELTS Reading 1, IELTS Reading 2, IELTS Listening, IELTS Review, Pronunciation.
 • IELTS Mission: 7PM – 9PM, lớp học bắt buộc từ thứ 2 đến thứ năm

Khoá học yêu cầu: học viên từ 16 tuổi trở lên, Philinter level: 201+IELTS: 3.0TOEIC: 345-390

2. Khoá học IELTS Guarantee (8 tuần/12 tuần)

Khoá học nhằm mục đích giúp học viên nâng cao điểm số thì IELTS và cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết làm hành trang chuẩn bị cho việc du học hay làm việc hoặc định cư ở nước ngoài. Học viên tham gia khoá học này được giám sát chặt chẽ để đạt được số điểm mục tiêu

Các lớp học trong khoá học sẽ cũng cấp kỹ năng toàn diện cho việc thi IELTS một cách hiệu quả.

Học viên bắt buộc tham gia bài thi Mock test vào chủ nhật hàng tuần và có bài thì chính thức IELTS vào tuần thứ 10 với khoá học 12 tuần và bài thì vào tuần thứ 8 với khoá học 8 tuần. Trong trường hợp học viên không đạt được số điểm thi đảm bảo, học viên sẽ được đào tạo lại miễn phí và phải chi trả chi phí kí túc xá.

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: IELTS Writing task 1, IELTS Writing Task 2, IELTS Speaking 1, IELTS Speaking 2, IELTS Vocabulary. IELTS Grammar.
 • 4 lớp nhóm nhỏ: IELTS Reading 1, IELTS Reading 2, IELTS Listening, IELTS Review, Pronunciation.
 • IELTS Mission: 7PM – 9PM lớp học bắt buộc từ thứ 2 đến thứ 5

Với khoá ILETS đảm bảo:

 • 5.5 IELTS đảm bảo: điểm đầu vào bắt buộc 3.5 IELTS, 201+ Philinter Level
 • 6.5 IELTS đảm bảo: điểm đầu vào bắt buộc 5.0 IELTS, 301+ Philinter Level
 • 7.0 IELTS đảm bảo: điểm thi Offical IELSTS Exam 6.5.

III. Chương trình TOEIC

1. Khoá học TOEIC Regular

Khoá học được thiết kế dành cho học viên muốn nâng cao kỹ năng làm bài thì TOEIC và cải thiện điểm số TOEIC mong muốn. Kiến thức và bài thì luôn được nhà trường cập nhật mới nhất.

Khoá học giúp học viên cải thiện điểm số và kỹ ănng giao tiếp trong tiếng Anh một cách toàn diện.

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: TOEIC Listening 1, TOEIC Listening 2, TOEIC Reading 1, TOEIC Reading 2.
 • 2 lớp nhóm nhỏ: TOEIC Intergrated 1, TOEIC Intergrated 2.
 • 2 lớp nhóm lớn: Pattern English, Supplemental Vocabulary, Fundamental Vocabulary, Premium English, News and Trends, Advanced Listening, Advanced Speaking.

Khoá học yêu cầu: học viên từ 16 tuổi trở lên, Philinter level: 201+, IELTS: 3.0, TOEIC: 345-390

2. Khoá học TOEIC đảm bảo (8 tuần/12 tuần)

Học viên được chuẩn bị kỹ càng kiến thức cho bài thì TOEIC vào đảm bảo điểm số sau khi kết thúc khoá học.

Học viên sẽ được tham gia kỳ thi TOEIC chính thức miễn phí vào tuần thứ 8 của khoá học 8 tuần và tuần thứ 10 của khoá học 12 tuần.

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: TOEIC Listening 1, TOEIC Listening 2, TOEIC Reading 1, TOEIC Reading 2.
 • 2 lớp nhóm nhỏ: TOEIC Intergrated 1, TOEIC Intergrated 2.
 • TOEIC Mission: 7PM – 9 PM, lớp học bắt buộc từ thứ 2 đén thứ 5.

Yêu cầu khoá học TOEIC đảm bảo:

 • 700 TOEIC đảm bảo: 201+ Philinter, IELTS 2.0 – 2.5, TOEIC 250 – 340
 • 800 TOEIC đảm bảo: 301+ Philinter, IELTS 3.5 – 4.0, TOEIC 400 - 485
 • 900 TOEIC đảm bảo: 301+ Philinter, IELTS 4.5 – 5.0, TOEIC 490 – 600

IV. Chương trình Bussiness English

1. Khoá học Industry

Khoá học chuyên biệt được thiết kế nhằm tăng cường vốn từ vựng chuyện ngành. Khoá học kết với các lớp học ESL để phù hợp với nhu cầu của học viên trong môi trường công sở

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: Focus industry vocabulary 1, Focus industry vocabulary 2, Writing and Correspondanced, Resume and Interview, Marketing and Negotiation, Advanced Speech Class.
 • 3 lóp nhóm lớn: Listening and Grammer, Speaking and Listening, Reading and Vocabulary.
 • 1 lớp nhóm lớn: Premium English, Advanced Vocabulary, Advanced Grammar.

2. Khoá học Basic Business

Khoá học này giúp học viên sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành một cách hiệu quả tại nơi làm việc và giải quyết các tình huống nơi công sở.

Thời khoá biểu

 • 4 lớp 1:1: Business Vocabulary, Business Writing, Business Listening, Business Speaking.
 • 3 lớp nhóm nhỏ: Business Talk, Advanced Presentation, Business Speech Pronuciation, CNN
 • 1 lớp nhóm lớn: Premiun English, News and Trend, Basic Vocabulary, Listening and Speaking.

Khoá học yêu cầu: học viên từ 16 tuổi trở lên, Philinter Level: 301, IELTS 3.5 – 4.0, TOEIC 400 – 485

V. Chương trình Cambridge

Khoá học được thiết kế nhằm giúp học viên vượt qua kỳ thi của Cambridge. Khoá học giúp học viên nâng cao kỹ năng làm bài thi Cambridge và cải thiện kỹ năng tiếng Anh.

Khoá học không chỉ nhằm mục đích vượt qua kỳ thi mà con nâng cao tiếng Anh để có thể giao tiếp, làm việc ở nước ngoài hay môi trường làm việc với người nước ngoài.

Thời khoá biểu:

 • 4 lớp 1:1: Cambridge Listening, Cambridge Reading, Cambridge Speaking, Cambridge Writing.
 • 3 lớp nhóm nhỏ: Integrated ESL, Cambridge special review.
 • 1 lớp nhóm lớn: Pattern English, Supplemental Vocabulary, Fundamental Vocabulary, Premium English, News and Trends, Advanced Listening, Advanced Speaking, IPA Transcription.

Khoá học yêu cầu:

 • KET: Philinter Level 201, IELTS: 2.0 – 2.5, TOEIC: 250 – 340
 • PET: Philinter Level 201+, IELTS: 3.0, TOEIC: 345 – 390
 • FEC: Philinter Level 301, IELTS: 3.5 – 4.0, TOEIC: 400 – 485
 • CAE: Philinter Level 301+, IELTS: 4.5 – 5.0, TOEIC: 490 – 600

VI. Chương trình Junior and Family

1. Khoá học Primary English

Khoá học kết hợp giữa các hoạt động ngoại khoá và học tập dành cho đối tượng học viên từ 5 - 11 tuổi. Giáo viên sẽ hướng dẫn và giúp học viên tiếp cận với ngôn ngữ Anh thông qua các lớp học để học viên thích thú với ngôn ngữ này.

Khoá học tập chung nâng cao các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết.

Thời khoá biểu

 • 5 lớp 1:1: Speech and Sound, Listen and Learn, Learning to read, Writing ABC, Grammar in action.
 • Review: 1 tiếng vào lúc 7h. Bài tập về nhà sẽ được giáo viên giao theo mỗi bài học.

2. Khoá học Junior ESL

Khoá học được thiết kế nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản của người học. Khoá học được giảng dạy bởi giáo viên có chuyên môn cao, tổ chức các hoạt động cần thiết cho học viên và môi trường học tập chuyên nghiệp. Học viên sẽ phải trải qua các bài test thường xuyên theo hệ thống tiên tiến và học thuật.

Thời khoá biểu:

 • 5 lớp 1:1: Active listening, Interactive Speaking, Developmental Reading, Ready to write, Grammar and Structure.
 • 1 lớp nhóm nhỏ: Role- Playing, Speech and Pronunciation, teen talk.
 • Review: 7PM – 8PM, bài tập về nhà và chuẩn bị bài mới sẽ được giám sát bởi giáo viên.

Khoá học yêu cầu: học viên từ 12 – 15 tuổi.

3. Khoá học Junior IELTS

IELTS test sẽ dành cho học viên bắt đầu từ 15 tuổi, tuy nhiên trong chương trình này, khoá học sẽ được thiết kế cho hoc viên bắt đầu làm quen với cấu trúc bài thi IELTS. Khoá học giúp học viên chuận bị kiến thức kỹ năng cho việc học ở nước ngoài, hoặc thực hành kỹ năng làm bài thi IELTS.

Học viên tham gia khoá học sẽ được làm bài thì Mock test hàng tuần vào thứ 5

Thời khoá biểu:

 • 5 lớp 1:1: IELTS Speaking, IELTS Listening, IELTS Writting task 1, IELTS Writing Task 2, IELTS Reading, IELTS Vocabulary/Grammar.
 • IELTS Mission: 7PM – 8PM, bài tập về nhà và chuẩn bị bài dưới sự giám sát của giáo viên.

4. Khoá học Guardian

Khoá học được thiết kế 4 giờ học một ngày cho ba mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Nếu muốn thêm lớp học sẽ phải đóng thêm học phí hoặc tham gia khoá học khác tuy nhiên không thể đổi sang khoá học dành cho trẻ em.

Thời khoá biểu

 • 3 lớp 1:1: React and interact, Vocabulary for speaking, Reading Comprehension
 • 1 lớp nhóm nhỏ: Topic conversation, Basic/ advanced pronunciation, Grammar and writing.

 

 

 19/12/2022  |   Tags:

icon icon

Tư vấn miến phí 24/7

0903209936

×
Đăng nhập

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

security

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản ? Đăng nhập

Khôi phục mật khẩu
captcha

Lấy mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ? Đăng ký